Osiem spacerów po Gdańsku

Peter Oliver Loew: Gdańsk. Przewodnik literacki

Gdańsk i jego wielokulturowa historia to sceneria literackich dzieł nie tylko Güntera Grassa, ale także wielu innych polskich i niemieckich pisarzy od baroku do współczesności. Zaproponowane w książce spacery wiodą szlakiem miejsc opisanych w powieściach i w wierszach autortstwa Stefana Chwina, Pawla Huellego, Josepha von Eichendorffa, Alfreda Döblina, Willibalda Omankowskiego i wielu innych. Prowadzą one również do rzadziej odwiedzanych części miasta, które było ośrodkiem Hanzy i kolebką Solidarności, a także ikoną powojennego prządku wersalskiego i miejscem wybuchu II wojny światowej.

Peter Oliver Loew urodził się w 1967 roku we Frankfurcie nad Menem, studiował historię Europy Wschodniej, slawistykę oraz ekonomię w Norymberdze, Fryburgu Brzyzgowijskim i Berlinie. Tematem jego pracy doktorskiej była kultura historyczna Gdańska, miasta w którym mieszkał przez kilka lat. Jest autorem wielu książek i artykułów o historii Gdańska, historii Polski oraz stosunków polsko-niemieckich. W języku polskim ukazały się następujące pozycje: Gdańsk literacki (1793–1945) (Gdańsk 2005), Gdańsk. między mitami (Olsztyn 2006), Gdańsk i jego przeszłość: kultura historyczna miasta od końca XVIII wieku do dzisiaj (Gdańsk 2012) oraz Gdańsk. Biografia Miasta (Gdańsk 2013)

Loew, Peter Oliver: Gdańsk. Przewodnik literacki, Gdańsk 2013, Instytut Kultury Miejskiej, 404 str
ISBN 978-83-936289-1-9