Dzień powszedni na mazurskiej wsi/Album ze zdjęciami. Ze słowem wstępnym Andreasa Kosserta i posłowiem Ulli Lauchauer

Mathias Wagner: Obca ziemia ojczystaMathias Wagner: Obca ziemia ojczysta

Swoimi zdjęciami i tekstami opowiada Mathias Wagner o losach mieszkańców jednej z mazurskich wsi. Niemcy, Polacy i Ukraińcy mówią o swoich przeżyciach, o wojnie i przesiedleniu. Historyczny wstęp pióra Andreasa Kosserta, kalendarium wydarzeń, mapa i indeks miejscowości dostarczają podstawowych informacji pozwalających zrozumieć szczególne dzieje tego regionu.

»Kraina ta, położona zbyt często w punkcie przecinania się interesów wrogich człowieczeństwu ideologii XX w., straciła swoje językowe, etniczne i polityczne oblicze. Gdzie naukowiec jedynie przesiewa, porządkuje i podporządkowuje, tam książka ta dostarcza w podwójnej konkretyzacji, poprzez tekst i obraz, żywych dowodów i załączników – jakby mimochodem, bez wzniosłych apeli.«
(Frankfurter Allgemeine Zeitung)

Wagner, Matthias: Obca ziemia ojczysta. Dzień powszedni na mazurskiej wsi. Słowo wstępne: Andreas Kossert, posłowie: Ulla Lachauer. Liczne czarno-białe i kolorowe zdjęcia, obszerny materiał informacyjny, 127 str., oprawa twarda.
PLN 6,00/€ 2,50. ISBN 978-3-936168-34-1

Zamówi na amazon