Beiträge der 12. Tagung des Arbeitskreises deutscher und Polnischer Kunsthistoriker und Denkmalplfeger in Będlewo, 30. September-04. Oktober 2005

»Jest to IV tom z polsko-niemieckiej serii ›Wspólne Dziedzictwo‹, zawierający materiały 12 Konferencji Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Stuki i Konserwatorów Zabytków, która odbyła się w Będlewie 30 września – 4 października 2005. Zaprezentowane podczas konferencji referaty objęły szeroki zakres zagadnień: od historycznej problematyki interesujących nas zespołów zabytkowych i artystycznych dokonań architektów w tej dziedzinie, poprzez analizę dziejowych przeobrażeń pałaców i majątków, w tym także zjawisk przetrwania i procesów destrukcji, po dyskusję nad obecnym stanem zachowania, podejmowanymi próbami ratowania, restytucji i rekonstrukcji zabytków związanych z majątkami ziemskimi, w szczególności na obszarze wspólnego dziedzictwa polsko-niemieckiego.«

(Quelle: fibre)

Pusback, Brite, Skuratowicz, Jan (Hg.): Landgüter in den Regionen des gemeinsamen Kulturerbes von Deutschen und Polen – Entstehung, Verfall und Bewahrung Beiträge der 12. Tagung des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger in Będlewo, 30. September–4. Oktober 2005 // Majątki ziemskie na obszarze wspólnego dziedzictwa polsko-niemieckiego – problemy rozwoju, degradacji i konserwacji: materiały 12 Konferencji Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów Zabytków w Będlewie, 30 września–4 października 2005.404 S.: Abb., Fotos, Tabellen, Karten. Beiträge in deutscher und englischer Sprache. Reihe: Das gemeinsame Kulturerbe – Wspólne Dziedzictwo; Band IV., Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2007. € [D] 58,00. ISBN 978-83-89101-70-9.