Erinnerungen jenseits und diesseits der Grenze | Vzpomínky na jedné i druhé strane hranice

»Reale Geschichten real lebender Menschen, auf dem Hintergrund der ›großen‹ historischen Ereignisse – das Bändchen beinhaltet zehn persönliche Schicksale, Erinnerungen von Zeitzeugen der geschichtsträchtigen 1940er Jahre in der Tschechoslowakei. Getragen von dem Gedanken, dass reale, persönliche menschlichen Schicksale den Leser mehr berühren und für die Geschichte mehr sensibilisieren als noch so ausgewogene und um Objektivität bemühte historische Abhandlungen, versucht die Herausgeberin, den Leser für die neuere Geschichte des mitteleuropäischen Raumes zu gewinnen.

Die Autorin

Kateřina Kovačková (1981 in Pilsen/Plzeň Tschechien), promovierte Germanistin, Kulturvermittlerin, Autorin, die sich seit sechs Jahren mit dem Thema Deutsche aus Böhmen beschäftigt.
(Quelle: LIT Verlag)

----------------------------------------------------------------

Flagge CZ 30

Reálné příběhy reálně žijících lidí na pozadí ›velkých‹ historických událostí – tato útlá knížka obsahuje deset lidských osudů, osobních vzpomínek pamětníků dějinných událostí 40. let v Československu. Vycházeje z přesvědčení, že reálné, osobní lidské osudy čtenáře více zasáhnou a zvýší jeho historickou citlivost více než jakákoli vyvážená a o objektivitu usilující historická pojednání, se vydavatelka snaží vzbudit v čtenáři zájem o dějiny středoevropského prostoru.

Autorka

Kateřina Kovačková (1981 v Plzni), doktorka germanistiky, kulturní zprostředkovatelka, autorka zabývající se šest let tématem Němců z Čech.«
(zdroj: LIT Verlag)

Kovačková, Kateřina (Hg./Vyd.): Mai 1945 in der Tschechoslowakei. Květen 1945 v Československu, LIT Verlag/nakladadelství LIT Münster, 2020, broschiert/brožura, 192 Seiten/stran
19,90 € | ISBN: 978-3-643-14766-0