Od czasów najdawniejszych do 1795 roku

»Pierwsza publikacja, przedstawiająca w sposób syntetyczny historię Litwy, przygotowana po odzyskaniu niepodległości przez ten kraj. Jej autorami są naukowcy, znani i cenieni także w Polsce. Książka prezentuje dzieje ziem litewskich od czasów najdawniejszych, przez okres tworzenia się struktur państwowych, walkę z Krzyżakami i Polakami, sojusze i unie z Polską, aż do Unii Lubelskiej, Konstytucji 3 Maja i upadku państwa polsko-litewskiego. Nowoczesne i obiektywne ujęcie tematu sprawia, że książka jest doskonałym uzupełnieniem podręczników historii Polski. Liczne mapy w tekście.

Pozycja przeznaczona jest dla studentów historii, archeologii, filologii polskiej, lituanistyki oraz prawa, dziennikarstwa, nauk politycznych, kulturoznawstwa i europeistyki, ludzi związanych rodzinnie i sentymentalnie z Wileńszczyzną i Litwą, a także osób zainteresowanych dziejami Europy.«

(Quelle: Wydawnictwo Naukowe PWN)

Tłumaczenie: Piotr Grablunas, Jowita Niewulis-Grablunas, Justyna Prusinowska, Rafał Witkowski Kiaupa, Zigmantas, Kiaupienė, Jūratė , Kuncevičius, Albinas (Hg.): Historia Litwy. Od czasów najdawniejszych do 1795. s. 388, Format: 16,5 x 24,0 cm, roku Seria: Bliższa Europa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 r. € 52,00/ PLN 38,90. ISBN: 978-83-01-15190-4