Wystawa »Nowa Marchia«
Marcin Rynkiewicz, PAP – Nauka w Polsce

eduskrypt.pl • 04.05.2006

Wystawę pt. Nowa Marchia. Spotkanie z krajobrazem historycznym można będzie oglądać od piątku 4 maja do 19 czerwca w Muzeum Warty – Spichlerz w Gorzowie Wielkopolskim. Jak informuje Muzeum Lubuskie w Gorzowie, ma ona zwrócić uwagę na zapomniany rozdział polsko-niemieckiej historii. Termin Nowa Marchia, jako nazwa dawnego obszaru Marchii Brandenburskiej, dziś niewiele mówi zarówno Polakom, jak i Niemcom.

Wystawa jest tematycznie podzielona według architektonicznych świadectw niemieckiej kultury na terenie dawnej Nowej Marchii. Na 25 tablicach ukazano wybrane – współczesne i historyczne – wizerunki miast, klasztorów, kościołów, zamków, dworków. Autorem aktualnych zdjęć prezentowanych w Gorzowie jest poczdamski fotograf Mathias Marx.

W wyniku II wojny światowej Nowa Marchia została włączona w granice państwa polskiego. Do dziś zachowały się tam liczne świadectwa kultury niemieckiej, przede wszystkim architektury. Historyczny krajobraz obejmuje obszar na północ od linii Warta–Noteć, na wschód od dolnej Odry i na zachód od rzeczki Drawa. Ten obszar w przeszłości uczestniczył w średniowiecznych przemianach i poddany był licznym zmianom terytorialnym.

Dzisiaj Nowa Marchia jest częścią polskich województw lubuskiego i zachodniopomorskiego i należy do polsko-niemieckiego Euroregionu Pro Europa Viadrina.

Wystawa została zorganizowana przez Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej we współpracy z Domem Historii Brandenbursko-Pruskiej i Muzeum Lubuskim w Gorzowie Wielkopolskim.