Oświadczenia Belki i Schrödera nie złagodzą rozgoryczenia posianego w sercach dzieci i wnuków ofiar
Stefan Bratkowski

Wprost Nr. 1141 • 10.10.2004

Coś tu się chyba komuś myli … Już sama idea, zrodzona w dobrej wierze (!), negocjacji między Bundestagiem a Sejmem polskim w sprawie odszkodowań i reparacji ukazywała, jak rozumie opinię publiczną tzw. klasa polityczna Europy kontynentalnej. Cała. […]