Mieszkańcy dawnych Prus Wschodnich na fotografiach Urzędu Konserwatora Zabytków z Królewca
»Fotograf przyjechał« Mieszkańcy dawnych Prus Wschodnich na fotografiach Urzędu Konserwatora Zabytków z Królewca Katalog wystawy, liczne czarno-białe fotografie ze zbiorów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. 173 str., okładka miękka PLN 70/19,80 S

Wśród zdjęć pochodzących z archiwum dawnego Urzędu Konserwatora Zabytków znajduje się niewiele, na których sportretowano ludzi – inny był cel i zadanie fotografii zgromadzonych w tym zbiorze. Mimo to dostrzec można na niektórych z nich byłych mieszkańców wschodniopruskich wsi i miast. Być może chodziło fotografom o uzupełnienie w ten sposób malowniczej sceny, podkreślenie lokalnego kolorytu bądź uświadomienie i podkreślenie – poprzez umieszczenie w obrazie sylwetki ludzkiej – proporcji i wielkości obiektu. Ludzie pojawiają się na tych zdjęciach najczęściej zupełnie przypadkowo, nie zauważeni przez fotografującego. Większość ujęć powstała bez jakichkolwiek ambicji artystycznych. Dopiero dziś, po latach, dostrzegamy w nich niezamierzone wartości wyprowadzając – ze skraju, bądź tła fotografii – na pierwszy plan zapomnianych mieszkańców dawnych Prus Wschodnich.

Gest pojednania a jednocześnie zaproszenie do szukania dróg, by to dziedzictwo kultury potraktować jako wspólne dziedzictwo.[...] Fotografie ze zbiorów Konserwatora Zabytków Prus Wschodnich uratowane zostały przez szczęśliwy przypadek. [...] Szczegółów dowiedzieć można się z katalogu wystawy prezentowanej w Caputh przez Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej oraz Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Odwiedzającym [...] przekazane zostaje posłanie: historia interesuje również Polaków i Litwinów, a »królewieckie negatywy« znajdują się w dobrych rękach.
Frankfurter Allgemeine Zeitung

Prusy Wschodnie. Dokumentacja historycznej prowincji Zbiory fotograficzne dawnego Urzędu Konserwatora Zabytków w Królewcu W latach 2001 do 2005 w ramach przedsięwzięcia wspieranego przez fundację ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius z Hamburga zbiory te zostałe komputerowo opracowane i zdokumentowane. Zostały w ten sposób udostępniane badaczom i naukowcom. CD: PLN 25/12,– €

Tłumaczenie niemieckiej strony: Thomas Schulz