Reformace ve střední a východní Evropě – České země
Putovní výstava

Reformace ve střední a východní Evropě – České země Placeholder image for selected event

Reformace, která započala bájným přibitím protestních tezí Martina Luthera na vrata Zámeckého kostela ve Wittenbergu, představuje jeden z nejdůležitějších mezníků v evropských dějinách. Přesto však již sto let před Lutherem katolickou církev kritizoval rovněž Jan Hus, který za to byl roku 1415 na Kostnickém koncilu upálen. Na něho se odkazují jak utrakvisté, tak Čeští bratři, kteří pak byli i v kontaktu s Lutherem. Lutherovo učení se rozšířilo především v severních a západních Čechách, ale i v částech Moravy.

Po porážce na Bílé hoře v roce 1620 započala protireformace. Až s Tolerančním patentem v roce 1781 mohl doposud utajovaný protestantismus znovu vyjít na světlo. Po založení Československé republiky v roce 1918 byla založena Českobratrská církev evangelická. Ta je projektovým partnerem putovní výstavy Kulturního fóra.

Dvojjazyčná výstava sestává z deseti bohatě ilustrovaných bannerů, vztahujících se k následujícím tématům: Jan Hus, Husité, Evangelické proudy v 16. století, Jan Hus a Martin Luther, Čeští bratři, Luterská centra, Náboženská rozmanitost na Moravě, Protireformace, Od Tolerančního patentu 1781 k založení republiky 1918, Protestantismus ve 20. století a dnes.

Otevirací doba

Výstavu je možné shlédnout každou neděli v rámci bohoslužeb:
od 9:30 hod. do 10:30 hod.

Také po telefonické domluvě:
kontakt: David Najbrt, mobil: 739702567

Noci kostelů

Pátek, 12.6.2020
18 do 23 hodin

Vernisáž, přednášku ani jinou akci k výstavě konat nebudou.

Výstava Německého kulturního fóra střední a východní Evropy a Českobratrské církve evangelické v Břeclavi

Event Date Fri, 12.06.2020
Event End Date 20.09.2020
Individual Price Free
Barrierefrei No


náměstí Svobody 2056, 69002 Břeclav, Česká republika COM_KULTURFORUM_OPEN_ADDRESS_IN_GOOGLE_MAPS

Categories

Share