Nagrodę Kulturalną im. Georga Dehio za rok 2007 otrzymali dr Imants Lancmanis oraz redakcja Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG

98,99,3424
Nagrodę Kulturalną im. Georga Dehio za rok 2007 otrzymali dr Imants Lancmanis oraz redakcja Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG
Nagrodę Kulturalną im. Georga Dehio za rok 2007, przyznawaną przez Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej w Poczdamie, otrzymali łotewski historyk sztuki i konserwator zabytków dr Imants Lancmanis oraz redakcja Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG i redaktor naczelny magazynu Basil Kerski.
dr. Imants Lancmanis
redakcja Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG: Basil Kerski (redaktor naczelny), Monika Satizabal Niemeyer, Sabine Stekel, Krzysztof Zastawny, Piotr Mordel
Zamek Rundāle

Nagroda Georga Dehio, finansowana przez federalnego ministra stanu ds. kultury i mediów przyznawana jest osobom i inicjatywom, które w inspirujący sposób zajmują się niemiecką historią i niemieckim dziedzictwem kulturowym w Europie Środkowej i Wschodniej oraz jego wielokulturowym kontekstem.

Nagrodę Kulturalną im. Georga Dehio za rok 2007, przyznawaną przez Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej w Poczdamie, otrzymali łotewski historyk sztuki i konserwator zabytków dr Imants Lancmanis oraz redakcja Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG i redaktor naczelny magazynu Basil Kerski.

Jury pod przewodnictwem prof. dr. Jörga Haspela przyznało główną nagrodę (12 000 €) dr. Imantsowi Lancmanisowi. Lancmanis jest wielce zasłużony na polu badań i zachowania niemiecko-bałtyckiego dziedzictwa na Łotwie. Jego nazwisko jest synonimem wzorowej rekonstrukcji Pałacu Książat Kurlandzkich w Rundāle. Jako nestor łotewskich muzealników i historyków sztuki w decydujący sposób przyczynił się do tego, że cenny historycznie niemiecko-bałtycki pejzaż kultury stał się integralną częścią łotewskiego dziedzictwa kulturowego.

Nagrodę honorową (8.000 €) otrzymała redakcja Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG oraz redaktor naczelny tego magazynu Basil Kerski. Dwujęzyczne czasopismo DIALOG od roku 1987 informuje w sposób rzetelny i krytyczny o polityce, kulturze i historii relacji polsko-niemieckich. Swoją działalnością przyczynia się do lepszego zrozumienia sąsiada w Polsce i Niemczech.

Wręczenie nagrody nastąpi w grudniu 2007 roku w Berlinie.

Skład Jury

  • prof. dr Hartmut Dorgerloh, dyrektor generalny Fundacji Pruskich Zamków i Ogrodów, Berlin-Brandenburg
  • Sibylle Dreher, przewodnicząca stowarzyszenia kobiet w Związku Wypędzonych, Berlin
  • dr Gerhard Gnauck, korespondent dziennika Die Welt w Warszawie
  • prof. dr Jörg Haspel, glowny konserwator zabytków Berlina
  • prof. dr Csaba Gy. Kiss, Uniwersytet Loránd Eötvös, Budapeszt
  • dr Andreas Lawaty, dyrektor Instytutu Północno-Wschodniego, Lüneburg
  • dr Beate Störtkuhl, Federalny Instytut ds. Kultury i Historii Niemców w Europie Środkowej i Wschodniej, Oldenburg

www.rpm.apollo.lv
Internetowe strony muzeum zamkowe Rundāle | angielski a łotewski

www.dialogonline.org
Magazyn Polsko-Niemiecki Dialog online

Folgende Publikationen könnten Sie auch interessieren:

      • Seitenanfang