27.05.2004 - 18.07.2004
Západočeské muzeum v Plzni
Kopeckého sady 357/2, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň-Plzeň 3, Tschechien

Cesta středem Evropy

Výstava: Obrazy z cesty falckrabĕte Ottheinricha z let 1536/37

Plzeň

Ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni

Ještě před několika lety nebylo známo, že za existenci prvních pohledů na 65 měst, hradů a rezidencí střední Evropy vděčíme falckraběti a pozdějšímu kurfiřtu Ottheinrichovi (1502-1559). Jedná se o 50 obrazů znázorňujících Ottheinrichovu cestu do Krakova a Berlína na přelomu let 1536/1537. Tato vyobrazení, zhotovená technikou barevné perokresby, se v začatku 19. stoleti do univerzitní knihovny ve Würzburgu, jejich význam i historie jejich vzniku však zůstávaly nadále neznámé.

Těchto vedut si povšimla v roce 1991 Angelika Marsch, která se specializuje na historicko-topografické pohledy z oblasti Slezska. Zjistila, že se musí jednat převážně o nejstarší veduty středoevropských měst. V dlouholeté výzkumné práci se mohl určit doba (zima 1536/37), jednotlivé zastávky – okružní jízda od Neuburgu na Dunaji na západě po Krakova na východě a Berlína na severu i zpátky – nakonec i důvod cesty: Ottheinrich doufal, že by mohl v Krakově od svého prastrýce, polského krále Zikmunda I, získat peníze z vice než 60 let starého dluhopis …

Výstava, která zkoncipovalo Německé kulturní fórum střední a východní Evropy společně se Angelikou Marschem, bude 2004/2005 cestovat do zatim šest měst českých i polských. Na následujících strankách se může informovat o vzníku i významu obrazů z cesty falckrabĕte Ottheinricha, o jeho cestě středem Evropy.

Cesta středem Evropy
Obrazy z cesty falckraběte Ottheinricha z let 1536/37

www.zcm.cz
Webové stránky Západočeského muzea v Plzni

Lage


Folgende Publikationen könnten Sie auch interessieren:

2004-05-27 19:30:00
2004-07-18 00:00:00