04.07.2017 - 15.07.2017
Farní sbor Českobratrské církve evangelické Horní Čermná
Horní Čermná 2, 561 56 Horní Čermná, Tschechien

Reformace ve střední a východní Evropě – České země

Výstava »Reformace ve Českých zemích«

Reformace, která započala bájným přibitím protestních tezí Martina Luthera na vrata Zámeckého kostela ve Wittenbergu, představuje jeden z nejdůležitějších mezníků v evropských dějinách. Přesto však již sto let před Lutherem katolickou církev kritizoval rovněž Jan Hus, který za to byl roku 1415 na Kostnickém koncilu upálen. Na něho se odkazují jak utrakvisté, tak Čeští bratři, kteří pak byli i v kontaktu s Lutherem. Lutherovo učení se rozšířilo především v severních a západních Čechách, ale i v částech Moravy. Po porážce na Bílé hoře v roce 1620 započala protireformace. Až s Tolerančním patentem v roce 1781 mohl doposud utajovaný protestantismus znovu vyjít na světlo. Po založení Československé republiky v roce 1918 byla založena Českobratrská církev evangelická. Ta je projektovým partnerem putovní výstavy Kulturního fóra.

Dvojjazyčná výstava sestává z deseti bohatě ilustrovaných bannerů, vztahujících se k následujícím tématům: Jan Hus, Husité, Evangelické proudy v 16. století, Jan Hus a Martin Luther, Čeští bratři, Luterská centra, Náboženská rozmanitost na Moravě, Protireformace, Od Tolerančního patentu 1781 k založení republiky 1918, Protestantismus ve 20. století a dnes.

Vernisáž výstavy

3. července 2017
18:00 hodin

Kontakt

T: +420 737 642 886

Výstava Německého kulturního fóra střední a východní Evropy ve spolupráci Českobratrské církve evangelické. V evangelickém kostele v Horní Čermné

Lage


Folgende Publikationen könnten Sie auch interessieren:

2017-07-04 00:00:00
2017-07-15 23:59:59